FLC Grand Hotel
greenbay 2
GREENBAY

Trang chủ » Dự án nổi bật

Green Bay Premium
Liên hệ
  Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 Chủ đầu tư: Tập đoàn BIM group
 Bàn giao: QIV/2017
FLC Grand Hotel
Liên hệ
  Cột 3 đến Cột 8, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
 Chủ đầu tư: FLC Group
 Bàn giao:
  Số 2 phố Thượng Thụy, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
 Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ THƯỢNG
 Bàn giao:
  Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 Chủ đầu tư: Tập Đoàn Bim Group
 Bàn giao:
  Bắc Từ Liêm
 Chủ đầu tư: VINAENCO
 Bàn giao: Tháng 9/2017
  Từ Liêm, Hà Nội
 Chủ đầu tư: VINAENCO
 Bàn giao: Tháng 9/2017
  • Tay Ho Reverview

Chat Facebook